FLUIDS

Els tècnics de COT som experts en la instal·lació d’autòmats i sistemes d’automatització i de control industrial. Treballem amb sistemes de control distribuït, de seguretat, de supervisió, control i adquisició de dades, de control de processos i de línies per a la distribució d’energia.

Estem sensibilitzats amb la seguretat de les persones en entorns industrials i desenvolupem projectes per a instal·lacions de barreres de seguretat.

A COT estem especialitzats en processos industrials, muntatge de quadres i instal·lació en maquinària controlada a través de PLC, desenvolupant la seva programació així com la de pantalles tàctils.