FLUIDS

A COT hem iniciat una nova divisió ampliant els serveis. Ara també realitzem instal·lacions de proteccions contra llamps i sobretensions permanents i transitòries.