Serveis bàsics

L’equip de professionals de COT Automatismes Industrials SL som especialistes en els següents serveis:
 • Instal·lacions elèctriques en totes les vessants de baixa tensió.
 • Ampliacions d’instal·lacions i línies elèctriques.
 • Instal·lacions elèctriques per a maquinària hidràulica.
 • Línies per a la distribució d’energia.
 • Línies especials per a SAI de gran potència.
 • Línies de canonades per a refrigeració i distribució de fluids.
 • Instal·lació de línies per a alarmes especials.
 • Instal·lacions de distribució pneumàtica i de buit.
 • Sistemes d’automatització elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
 • Sistemes de control distribuït.
 • Sistemes d’il·luminació especial.
 • Sistemes de seguretat en maquinària.
 • Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades.
 • Control i regulació d’energies reactives.
 • Control de processos.
 • Disseny de programes i esquemes per a maquinària regulada amb PLC.
 • Desenvolupament de projectes prototips.
 • Muntatge i instal·lació de maquinària.
 • Servei tècnic de maquinària (reparació i manteniment).
 • Construcció elèctrica i pneumàtica de maquinària.
Inici